Blocks

Japanese English
Uke Block
Gedan Barai Downward Block
Age Uke Rising Block
Soto Uke Outside Block
Uchi Uke Inside Block
Shuto Uke Knife Hand Block
Morote Uke Augmented Block
Ju Ji Uke Cross (X) Block
Ate Waza Smashing Technique